จัดบรรยายทางวิชาการครั้งที่ 11 เรื่อง "โรคกระดูกสันหลังส่วนคอ - บั้นเอวที่พบบ่อย"

มูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ จัดบรรยายทางวิชาการครั้งที่ 11 วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 10:00-12:00 น. "โรคกระดูกสันหลังส่วนคอ - บั้นเอวที่พบบ่อย" โดย รศ.นพ. สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิคส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และอดีต ผอ. รพ. ศิริราช (ดูแลในหลวง รัชกาลที่ 9 ขณะพระองค์ทรงพระประชวร)

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย โปรดสนับสนุนการลงทะเบียน ท่านละ 50 บาท (มูลนิธิฯ จัดอาหารกลางวันสำหรับทุกท่าน)