เรียนเชิญเข้าฟังบรรยายวิชาการ "ตามรอยพระราชา" (รัชกาลที่ ๙) โดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

เรียนเชิญเข้าฟังบรรยายวิชาการ "ตามรอยพระราชา" (รัชกาลที่ ๙) โดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.