คอลเลคชั่นดอกลำดวน “เวลาเป็นของมีค่า” เพื่อมอบให้ผู้ที่ท่านเคารพรักในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติในเดือนเมษายน 2565

มูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นำเสนอผลิตภัณฑ์ คอลเลคชั่นดอกลำดวน “เวลาเป็นของมีค่า” เพื่อมอบให้ผู้ที่ท่านเคารพรักในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติในเดือนเมษายน 2565 นี้รายได้จากการจำหน่ายเพื่อนำไปใช้ดำเนินการโครงการต่างๆของมูลนิธิเพื่อผู้สูงอายุ

ท่านที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ (สามารถนำใบเสร็จรับเงิน ไปหักลดหย่อนภาษีได้)