ข่าวสาร

โครงการจิตอาสาพาเพลิน จัดกิจกรรมวันแม่ "Love Songs For Mom" โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า วันศุกร์ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จเป็นประธาน พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์มหามงคล ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

สมาชิกชมรมธรรมานามัย มูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ นำโดย พลเรือเอกเทวินทร์ มุ่งธัญญา รองประธานชมรม จัดกิจกรรมระลึกพระคุณแม่ นำอาหารและของใช้มอบให้ผู้สูงอายุบ้านบางแค 2 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562

บรรยายวิชาการ "โรคเบาหวานการดูแลรักษา การป้องกันโรคแทรกซ้อนในกลุ่มเสี่ยง" โดย นพ.ธวัชชัย ภาสุรกุล แพทย์จาก รพ.World Medical Hospital วันที่ 30 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ

พลเรือเอกหม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จเป็นองค์ประธานในงานแสดงดนตรี LOVE SONGS FOR MOM เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา