ข่าวสาร

ทริปศิลปวัฒนธรรม ย้อนวันวาน…แต่งชุดผ้าไทยชม “วังบางขุนพรหม” เยี่ยมชมตึกถาวรวัตถุและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ราชวรมหาวิหาร วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมเดินทางด้วย อาหารตา - ความสวยงามของสถานที่ที่ไปเยี่ยมชม อาหารสมอง - ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากร เป็นอาหารใจที่อิ่มเอมเปรมปรีดิ์ ขอบพระคุณ นพ.พล หิรัณยศิริ ผู้ริเริ่มโครงการศิลปวัฒนธรรม

เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติที่ใกล้มาถึงในวันที่ 13 เมษายนนี้ ผลิตภัณฑ์ “ดอกลำดวน เวลาเป็นของมีค่า” ได้รับการสนับสนุนจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งแก้วมัค “ดอกลำดวน เวลาเป็นของมีค่า” จำนวน 80 ใบ มูลค่ารวม 20,000 บาท มูลนิธิชีวิตพัฒนาฯขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงที่ให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ

10 เมษายน 2565 ชวนชื่นชมลำดวนบาน สืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์ มูลนิธิชีวิตพัฒนาฯได้จัดพิธีประทานโล่เกียรติยศบุคคลดีเด่นและเกียรติบัตรผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่าง ปี 2565 ในปีนี้มีผู้ที่ได้รับโล่เกียรติยศบุคคลดีเด่น 4 ท่านและผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่าง 14 ท่าน ขอแสดงความยินดีแด่ทุกท่านที่ได้รับรางวัลนะคะ

กิจกรรม Workshop ทำขนมไทยโบราณ “ข้าวตู” โดยคุณจรรยพร สร้อยเงิน (ป้าจันทร์) ได้รับความสนใจจากสมาชิกชมรมธรรมานามัยอย่างมาก ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมเต็มอย่างรวดเร็ว สูตรข้าวตูของป้าจันอร่อยจนได้รับการกล่าวถึงในคอลัมน์ “ตะลอนชิม” ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเชียวนะคะ ทำให้ขนมบ้านป้าจันทร์โด่งดัง ขายดิบขายดี

บรรยาย/เสวนา “ชีวิตที่เปลี่ยนผ่าน สูงวัยอย่างมีคุณภาพ และการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ COVID-19”