ข่าวสาร

พลเรือเอกหม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จเป็นองค์ประธานในงานแสดงดนตรี LOVE SONGS FOR MOM เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

พลเรือเอกหม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ได้เสร็จเป็นองค์ประธานในงานแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโดยนายแพทย์ชุมพล วงศ์ประทีป ประธานโครงการศิลปวัฒนธรรม

มูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดอบรมธรรมานามัยรุ่นที่ 16 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านกาย จิต และการดำเนินชีวิตอย่างสมดุล และสามารถเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่น อันเป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 , 23, 20, 27 พฤษภาคม และ 3, 10 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 กิจกรรมพฤหัสพัฒนาชมรมธรรมานามัย นำโดย อาจารย์สีนวล เดชพรหม และคุณพิเชฐ มุจลินทังกูร ทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยแต่งชุดไทย ห่มสไบ เดินเล่นย้อนยุคที่ “ เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 ” อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 จิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช