ร้อยสร้อยแสนสวย วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 โดย คุณมานิดา ตามสกุล (ครูติ๋ว)