ทำสบู่ ซัก ล้าง จากน้ำมันใช้แล้ว วันอังคารทึ่ 22 มีนาคม 2565 โดย คุณกฤษพร พันธ์ุยิ้ม (ครูอู๋)